FREE SET OF NAILS

FREE SET OF NAILS

Diamond Nails & Spa
2415 W. Caldwell Ave.
Visalia, Ca. 93277
559.732.7237

These beautiful nails are worth the “bragging rights” Nail services are artistry and there is no one who does it better. But you dont’t know that, yet. Show this offer on your mobile device to have your first beautiful set, free! Any of our first tier nail set is your choice. We knew this would scratch that itch! Offer ends Christmas Day 2023

Những bộ móng đẹp này thật đáng "tự hào". Dịch vụ nail mang tính nghệ thuật và không có ai làm tốt hơn được. 
Nhưng bạn vẫn chưa biết điều đó. Hiển thị ưu đãi này trên thiết bị di động của bạn để có bộ ảnh đẹp đầu tiên miễn phí!

Bất kỳ bộ móng tay cấp 1 nào của chúng tôi đều là sự lựa chọn của bạn.

Ưu đãi kết thúc vào ngày Giáng sinh năm 2023

 

2415 W, Caldwell Ave. Visalia, Ca. 93277