FREE AGENCY/Công việc miễn phí

Popular
FREE AGENCY/Công việc miễn phí

Good Morning Vietnam

Công ty chúng tôi rất mong muốn được tuyển dụng bạn làm người trung gian cho ngành du lịch của hai nước chúng ta.
Những ứng viên háo hức có thể chuyển tiếp thông tin liên hệ của họ đến email liền kề bên dưới!
Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo để sử dụng hệ thống độc đáo của mình, 
cung cấp các gói du lịch giữa các quốc gia của chúng tôi và bao gồm toàn bộ hành tinh. 
Bạn sẽ cần ba nguồn thông tin liên lạc để đại diện hiệu quả cho công ty của chúng tôi. 
Bạn sẽ cần phương tiện đi lại, giấy tờ tùy thân hợp lệ và hộ chiếu hợp lệ, từ 8 tuổi trở lên. 
Bạn sẽ cần phải thông thạo đọc, viết, nói, tiếng Anh và tiếng Việt. 
Bạn sẽ cần có khả năng ký kết thỏa thuận hợp đồng pháp lý. Khoản thanh toán sẽ tương xứng với U.S.D. LÊN tới $100,00 mỗi ngày.

Tham gia với chúng tôi!

Our company is anxious to employ you as an intermediary, for the tourism industries of our two countries. Eager applicants may forward their contact information to the adjacent email below!
We will provide training to use our unique system, to supply tourism packages between our countries, and to include the entirety of the planet. You will need three sources of communication to effectively represent our firm. You will need transportation, and valid identification, and valid passport, !8 years of age or older. You will need to be fluent in reading, writing, speaking, English and Vietnamese. You will need to be able to enter into legal contractual agreement. Pay will be commensurate with U.S.D. UP to $100.00 per day. Join Us!

Ho Chi Minh City , Vietnam