BẢO TÀNG VIỆT NAM MIỄN PHÍ

Popular
BẢO TÀNG VIỆT NAM MIỄN PHÍ
Thỉnh thoảng, nơi này còn tổ chức các buổi chiếu phim, bài giảng và các sự kiện miễn phí khác giới thiệu lịch sử của Việt Nam Cộng hòa.
Những bức ảnh gốc và tác phẩm nghệ thuật từ quá khứ xa xôi đó cũng được trưng bày để xem.
Nhận các bài học lịch sử hàng ngày tại Bảo tàng Việt Nam Cộng hòa trên Đại lộ Bolsa—tại trung tâm Little Sài Gòn.

From time to time, the place also hosts film showings, lectures, and other free-to-the-public events showcasing the Republic of Vietnam’s history.
Original photographs and artworks from that distant past are also up for viewing.
Get your daily dose of historical lessons at the Museum of the Republic of Vietnam on Bolsa Avenue—at the heart of Little Saigon.

9842 Bolsa Ave, #205 Westminster, CA, 92683